Tin tức cho xúc tiến đầu tư

Đẩy mạnh quan hệ ngoại giao với Nhật Bản

Vietseiko không chỉ được nhắc đến nhiều với vai trò là nguồn cung cấp nhân lực. Bên cạnh đó, công ty chúng tôi không ngừng đẩy mạnh quan hệ ngoại giao với Nhật Bản trong vai trò xúc tiến đầu tư