Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Hàng ngàn việc làm tốt với mức lương cao, đồng nghiệp thân thiện và chế độ đãi ngộ cực tốt à nha!

12 việc làm phù hợp

Thực tập sinh - Chế biến thực phẩm
OITA
OITA
Bạn còn 1 ngày để ứng tuyển
155,700y/tháng
Kỹ sư tiến cử - Chế tạo và sản xuất
GIFU
GIFU
Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển
1200y/h
Kỹ sư tiến cử - Kỹ thuật điện
OSAKA
OSAKA
Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển
1200y/h
Tokutei - Sơn Kim Loại
NARA
NARA
Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển
1.100 yên/giờ
Tokutei - Sơn Kim Loại
FUKUOKA
FUKUOKA
Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển
180.000yên/tháng
Thực tập sinh chế biến
SAITAMA, CHIBA, TOKYO, KANAGAWA
SAITAMA, CHIBA, TOKYO, KANAGAWA
Bạn còn 1 ngày để ứng tuyển
19m/tháng
Tokutei - Hỗ trợ điều dưỡng
TOKYO
TOKYO
Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển
222.000 - 325.000 yên/tháng
Thực tập sinh - Nông nghiệp
FUKUSHIMA
FUKUSHIMA
Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển
155,188y/tháng
Tokutei - Gia công thiết bị điện tử
SHIZUOKA
SHIZUOKA
Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển
198.000 yên/tháng
178,000y/tháng
Thực tập sinh - Điều dưỡng
OKINAWA
OKINAWA
Bạn còn 14 ngày để ứng tuyển
853 yên/giờ
Kỹ sư - Cơ khí
KAGOSHIMA
KAGOSHIMA
Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển
20 man/tháng