1
Bạn cần hỗ trợ?

Việc làm tại Nhật Bản

NEW

KĨ SƯ XÂY DỰNG

Làm việc tại: - Chi Ba

30 MAN (Khoảng hơn 60 triệu), chưa tính lương tăng ca và các khoản trợ cấp khác | Nhân viên

30-06-2019

NEW

THỢ HÀN

Làm việc tại: - Quãng Nam

6 ~ 7 triệu | Nhân viên

20-02-2019