1
Bạn cần hỗ trợ?

Việc làm tại Nhật Bản

NEW

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Làm việc tại - FUKUOKA

19 MAN (KHOẢNG 40 TRIỆU) CHƯA TÍNH LƯƠNG TĂNG CA VÀ CHI PHÍ KHÁC | Nhân viên

30-05-2020

NEW

KỸ SƯ THIẾT KẾ AUTO CAD 2D - THIẾT BỊ TỦ ĐIỆN

Làm việc tại - YAMAGATA

18,5 MAN ( Khoảng 37triệu trở lên) | Nhân viên

26-02-2020

NEW

THỰC TẬP SINH HÀN VÀ LẮP RÁP ỐNG NƯỚC

Làm việc tại - HIROSHIMA

150,000 MAN YÊN NHẬT | Nhân viên

15-02-2020

NEW

THỰC TẬP SINH SẢN XUẤTĐƯỜNG ỐNG KIM LOẠI

Làm việc tại - FUKUOKA

900 yên/h chưa tính tăng ca và những khoảng trợ cấp khác (Tăng ca nhiều). Lương cơ bản: 16Man yên . | Nhân viên

13-01-2020

NEW

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Làm việc tại - GIFU

20 (Khoảng 40 ) tùy theo kinh nghiệm, chưa tính lương tăng ca | Nhân viên

14-11-2019

NEW

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Làm việc tại - FUKUOKA

19 MAN~(KHOẢNG 38 TRIỆU) TÙY THEO KINH NGHIỆM, CHƯA TÍNH LƯƠNG TĂNG CA | Nhân viên

16-11-2019

NEW

KỸ SƯ XÂY DỰNG

Làm việc tại - CHIBA

20 - 22 MAN (Khoảng 40 - 44 triệu) tùy theo kinh nghiệm, chưa tính lương tăng ca | Nhân viên

14-10-2019

NEW

KỸ SƯ IT

Làm việc tại - Osaka

30 - 40 MAN (Tùy theo năng lực) | Nhân viên

Chốt khi đủ số lượng

NEW

KỸ SƯ ĐIỆN

Làm việc tại: - Hiroshima

18 MAN (KHOẢNG 36 TRIỆU), CHƯA TÍNH LƯƠNG TĂNG CA VÀ CÁC KHOẢN TRỢ CẤP KHÁC | Nhân viên

25-07-2019

NEW

KỸ SƯ XÂY DỰNG

Làm việc tại: - Kyouto

20 MAN (Khoảng 49 triệu), chức tính lương tăng ca và các khoản trợ cấp khac | Nhân viên

25-06-2019

NEW

KỸ SƯ CƠ KHÍ Ô TÔ

Làm việc tại: - Oita

19 MAN (Khoảng 38 triệu), Chưa tính lương tăng ca và các khoản trợ cấp khác) | Nhân viên

27-05-2019

NEW

kỸ SƯ THIẾT KẾ 2D 3D

Làm việc tại: - Yamagata

19-20 MAN (Khoảng 40 triệu), chưa tính lương tăng ca và các khoản trợ cấp khác | Nhân viên

01-06-2019

NEW

THIẾT KẾ BẢNG VẼ

Làm việc tại: - Kyoto

24 MAN (Khoảng 48 triệu) | Nhân viên

01-05-2019

NEW

DÁN GẠCH

CÔNG TY TỔNG Ở CHIBA - Kanto

20 Man (khoảng 40 triệu) | Nhân viên

20/04/2019

NEW

SƠN NỘI THẤT

Chưa có người Việt Nam - Osaka

100,000 Yên trở lên (khoảng 20 triệu ) | Nhân viên

18/04/2019

NEW

ĐI CÔNG TRƯỜNG, QUẢN LÍ GIÁM SÁT THI CÔNG

Làm việc tại: - Kyouto

20 MAN (Khoảng 40 triệu) | Nhân viên

01-05-2019

NEW

GIA CÔNG CƠ KHÍ, KHUÔN MẪU, VẬN HÀNH MÁY

Làm việc tại: - Kyouto

24 MAN (khoảng 50 triệu) | Nhân viên

01-05-2019

NEW

THI CÔNG LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO XÂY DỰNG

Làm việc tại: - Miyagi

100.000 YÊN (Khoảng 20 triệu) | Nhân viên

15-04-2019

NEW

LẬP TRÌNH VIÊN MÁY TÍNH VÀ HỆ THỐNG THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Làm việc tại: - Tokyo

20 MAN ~ 22 MAN (khoảng 40 triệu bao gồm phụ cấp; tăng ca,đi lại) | Nhân viên

11-03-2019

NEW

CHUYỀN NGANH KINH TẾ, NGÔN NGỮ NHẬT

Làm việc tại: - Miyazaki

20 MAN ~ 25 MAN (Khoảng 45 triệu VND) | Nhân viên

11-03-2019

NEW

GIA CÔNG MÁY CNC, ĐỌC VÀ XỬ LÝ BẢN VẼ 2D,3D

Làm việc tại: - Osaka

19 MAN (Khoảng 38 triệu VND) | Nhân viên

13-02-2019

NEW

THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ MÁY MÓC

Làm việc tại: - Osaka

18 MAN (Khoảng 36 triệu VND) | Nhân viên

13-02-2019

NEW

THIẾT KẾ CAD 2D,3D LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG

Làm việc tại: - Gifu

22 MAN ~ 26 MAN (Khoảng 44-52 triệu VND) | Nhân viên

13-02-2019

DÀNH CHO ỨNG VIÊN

NÚI PHÚ SĨ

DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG