Kỹ sư & thông dịch viên tại Nhật Bản

Hàng ngàn việc làm tốt với mức lương cao, đồng nghiệp thân thiện và chế độ đãi ngộ cực tốt à nha!

15 việc làm phù hợp

Kỹ sư - Dọn dẹp phòng
CHIBA-KEN
CHIBA-KEN
Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển
21-30 man
Kỹ sư - Nhà hàng
CHIBA-KEN
CHIBA-KEN
Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển
21-30 man
Kỹ sư- Lễ tân
CHIBA-KEN
CHIBA-KEN
Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển
21-35 man
Kỹ sư - Cơ khí
OSAKA
OSAKA
Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển
20~25 man