VỀ CHÚNG TÔI


CEO.PHẠM HỮU ĐẠO

CEO.PHẠM HỮU ĐẠO

CEO.Giám Đốc

Có 15 Năm kinh nghiệm công tác Quản lý, điều hành doanh nghiệp, đặt biệt liên quan mảng giới thiệu, cung ứng nhân sự giữa hai thị trường Nhật Bản Việt Nam.

Mr.OZAKI AKITOSHI (Người Nhật Bản)

Mr.OZAKI AKITOSHI
(Người Nhật Bản)

Cố Vấn Chiến Lược

Có 55 năm Kinh nghiệm công tác cố vấn cho các tập đoàn Lớn Tại Nhật Bản

Mr.UENO TAKASHI (Người Nhật Bản)

Mr.UENO TAKASHI
(Người Nhật Bản)

Phó Giám Đốc
(Mảng nhân sự cấp cao Việt Nam Nhật Bản)

25 năm Kinh Nghiệm công tác mảng Tuyển dụng Cung ứng nhân sự cấp cao Tại Nhật Bản.

Ms.VÕ THỊ TRANG

Ms.VÕ THỊ TRANG

Phó Giám Đốc
(Tài chính kế toán)

Có 6 Năm kinh nghiệm Tài chính kế toán

Ms.TRỊNH THỊ KIỀU LY

Ms.TRỊNH THỊ KIỀU LY

Trưởng Phòng Headhunt
(Mảng nhân sự cấp cao)

Có 5 Năm kinh nghiệm công tác mảng nhân sự cấp cao Tại Việt Nam