CÔNG TY TNHH VIETSEIKO

Khát vọng của bạn
& Tương lai của chúng ta

Chuyên tư vấn giới thiệu việc làm tiếng nhật, việc làm trong nước và việc làm tại Nhật

Liên hệ ngay bây giờ
CÔNG TY TNHH VIETSEIKO

Khát vọng của bạn
& Tương lai của chúng ta

Chuyên tư vấn giới thiệu việc làm tiếng nhật, việc làm trong nước và việc làm tại Nhật

Liên hệ ngay bây giờ

NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA

1. Luôn nhiệt tình, thân thiện và thấu hiểu.

2. Khiêm tốn, Chính trực và bảo mật.

3. Sạch sẽ 5S , thuận tiện, hiệu quả.

4. Chuẩn mực, đúng giờ, chính thống là tấm gương đáng noi theo cho mọi người.

5. Một tổ chức Win-Win tiếp tục làm cho nhau phát triển phồn vinh và hạnh phúc.