Thông tin việc làm

ID Chức danh Địa điểm Mức lương
172 NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG QA/QC Đồng Nai 500 - 600 usd
171 KỸ SƯ THIẾT KẾ AUTO CAD 2D - THIẾT BỊ TỦ ĐIỆN YAMAGATA 18,5 MAN ( Khoảng 37triệu trở lên)
170 THỰC TẬP SINH HÀN VÀ LẮP RÁP ỐNG NƯỚC HIROSHIMA 150,000 MAN YÊN NHẬT
169 THỰC TẬP SINH SẢN XUẤTĐƯỜNG ỐNG KIM LOẠI FUKUOKA 900 yên/h chưa tính tăng ca và những khoảng trợ cấp khác (Tăng ca nhiều). Lương cơ bản: 16Man yên .
168 KỸ SƯ CƠ KHÍ GIFU 20 (Khoảng 40 ) tùy theo kinh nghiệm, chưa tính lương tăng ca
167 KỸ SƯ CƠ KHÍ FUKUOKA 19 MAN~(KHOẢNG 38 TRIỆU) TÙY THEO KINH NGHIỆM, CHƯA TÍNH LƯƠNG TĂNG CA
166 KỸ SƯ XÂY DỰNG CHIBA 20 - 22 MAN (Khoảng 40 - 44 triệu) tùy theo kinh nghiệm, chưa tính lương tăng ca
165 KỸ SƯ IT Osaka 30 - 40 MAN (Tùy theo năng lực)
164 KỸ SƯ ĐIỆN Hiroshima 18 MAN (KHOẢNG 36 TRIỆU), CHƯA TÍNH LƯƠNG TĂNG CA VÀ CÁC KHOẢN TRỢ CẤP KHÁC
163 KỸ SƯ XÂY DỰNG Kyouto 20 MAN (Khoảng 49 triệu), chức tính lương tăng ca và các khoản trợ cấp khac
162 KĨ SƯ XÂY DỰNG Chi Ba 30 MAN (Khoảng hơn 60 triệu), chưa tính lương tăng ca và các khoản trợ cấp khác
161 KỸ SƯ CƠ KHÍ Ô TÔ Oita 19 MAN (Khoảng 38 triệu), Chưa tính lương tăng ca và các khoản trợ cấp khác)
160 kỸ SƯ THIẾT KẾ 2D 3D Yamagata 19-20 MAN (Khoảng 40 triệu), chưa tính lương tăng ca và các khoản trợ cấp khác
159 THIẾT KẾ BẢNG VẼ Kyoto 24 MAN (Khoảng 48 triệu)
158 DÁN GẠCH Kanto 20 Man (khoảng 40 triệu)
156 SƠN NỘI THẤT Osaka 100,000 Yên trở lên (khoảng 20 triệu )
154 ĐI CÔNG TRƯỜNG, QUẢN LÍ GIÁM SÁT THI CÔNG Kyouto 20 MAN (Khoảng 40 triệu)
153 GIA CÔNG CƠ KHÍ, KHUÔN MẪU, VẬN HÀNH MÁY Kyouto 24 MAN (khoảng 50 triệu)
152 THI CÔNG LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO XÂY DỰNG Miyagi 100.000 YÊN (Khoảng 20 triệu)
151 LẬP TRÌNH VIÊN MÁY TÍNH VÀ HỆ THỐNG THIẾT KẾ DỮ LIỆU Tokyo 20 MAN ~ 22 MAN (khoảng 40 triệu bao gồm phụ cấp; tăng ca,đi lại)
150 CHUYỀN NGANH KINH TẾ, NGÔN NGỮ NHẬT Miyazaki 20 MAN ~ 25 MAN (Khoảng 45 triệu VND)
149 THỢ HÀN Quãng Nam 6 ~ 7 triệu
148 GIA CÔNG MÁY CNC, ĐỌC VÀ XỬ LÝ BẢN VẼ 2D,3D Osaka 19 MAN (Khoảng 38 triệu VND)
147 THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ MÁY MÓC Osaka 18 MAN (Khoảng 36 triệu VND)
141 THIẾT KẾ CAD 2D,3D LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG Gifu 22 MAN ~ 26 MAN (Khoảng 44-52 triệu VND)